Các biện pháp đề phòng tai nạn điện trên công trường xây dựng

de phong tai nan dien

+ Về tổ chức :

 • Phải bố trí cán bộ kỹ thuật hoặc người cố chuyên môn chuyên trách về an toàn điện trên mỗi công trường. Có phân công cụ thể người chịu trách nhiệm quản lý máy, dụng cụ điện.
 • Có đủ nội quy, quy định về an toàn điện chung và chò tất cả các loại máy điện trên công trường. Có đủ biển báo về an toàn điện ở mọi vị trí cần thiết.
 • Có phương tiện kỹ thuật định kỳ kiểm tra, đo các thông số máy điện.
 • Có lực lượng sơ cấp cứu tai nạn điện.
 • Huấn luyện AT điện cho tất cả người lao động làm việc trên công trường.
 • Trang bị cho người lao động làm việc có tiếp xúc với điện các loại phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp.

+ Về mặt kỹ thuật:

 • Thực hiện đúng các quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật về an loàn điện. Lưới điện phải được câu mắc đúng kỹ thuật, có biện pháp bảo vệ chống dập cáp, có biện pháp ngăn ngừa người không có chuyên môn tự ý câu mắc điện, mỗi thiết bị dùng điện, mỗi mạch điện đều có cơ chế bảo vệ đề phòng điện rò, đề phòng ngắn mạch, quá tải.
 • Thực hiện tốt chế độ quản lý kỹ thuật đối với tất cả máy móc, thiết bị điện đang sử dụng. Bao gồm các nội dung : có hồ sơ nghiệm thu lắp đặt máy; có hồ sơ kỹ thuật, lý lịch máy; có nội qúy an toàn cho từng máy treo tại vị trí làm việc; có quy trình kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa định kỳ; có phân công trách nhiệm rõ ràng cho người quản lý sử dụng máy. Chỉ cho phép sử dụng trên công trường những thiết bị điện đã qua kiểm tra bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.
 • Bảo đảm đúng các quy định làm việc gần hệ thống điện cao thế : quy định rõ ràng vùng nguy hiểm, có cơ chế rào chắn, biển báo, giám sát, tuân thủ đầy đủ các thủ tục đăng ký cắt điện với cơ quan quản lý đường dây, thử điện, nối đất, cô lập hai đầu đoạn dây thi công, bàn giao khu vực công tác tại hiện trường, v.v…

+ Về quản lý :

 • Có cơ chế tự kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ đối với hệ thống, máy điện.
 • Thường xuyên tự kiểm tra ATLĐ và việc sử dụng điện trên công trường. Thực hiện ghi chép đầy đủ nội dung, kết quả kiểm ưa vào sổ theo dõi hoặc nhật ký an toàn công trường.
 • Có biện pháp xử lý ngay, nghiêm mọi biểu hiện vi phạm về an toàn điện.
 • Thực hiện tốt, thường xuyên hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn trên công trường. Định kỳ tập huấn thực hành phương án sơ cấp cứu tai nạn điện.
 • Tổ chức tốt mạng lưới an toàn vệ sinh viên để người lao động giúp nhau tự quản lý về ATVSLĐ.
 • Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý về an toàn lao động của công trừong, kịp thời bổ sung quy định, điều chỉnh chính sách, nhân sự thích hợp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top