Các giải pháp an toàn thi công trên công trường

I. Về Tổ Chức:

– Trên công trường phải thành lập Ban chỉ huy công trường, Chỉ huy trưởng phải có đủ năng lực với cấp độ công trình.

– Trên công trường phải có bộ phận an toàn hoặc cán bộ an toàn chuyên trách, cán bộ an toàn phải có đầy đủ kinh nghiệm, năm vững các tiêu chuẩn an toàn liên quan.

– Người lao động trên công trường phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Đủ tuổi theo quy định của nhà nước đối với từng loại ngành nghề.

+ Có giấy chứng nhận sức khỏe, được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

+ Được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đủng quy định, được cấp thẻ an toàn khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt.

+ Đã được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng ngành nghề, những khu vực nguy hiểm phải được trang bị thêm phương tiện phù hợp.

– Trên công trường nếu có nhiều đơn vị thi công, phải thành lập Ban an toàn chung.

an toan thi cong tren cong truong

II. Kỹ thuật thi công:

– Phải có phương án an toàn tổng thể, từng hạng mục thi cộng phải có biện pháp an toàn phù hơp với tài liệu thiết kế thi công, biện pháp đảm bảo an toàn phải căn cứ vào vùng miền và thời tiết theo mùa.

– Che chắn các khu vực nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn lao động như : hố sâu, mép sàn tầng, cửa hố thang, sàn thao tác…

– Trang bị đầy đủ các loại biển báo cảnh giới.

– Phải có đầy đủ ánh sáng những khu vực thi công vào ban đêm hoặc khu vực không đủ ánh sáng.

– Phải có hệ thống chống sét bảo vệ người lao động và công trình.

– Thiết bị phục vụ thi công phải đảm bảo an toàn theo đúng quy định của nhà chế tạo, không hư hỏng; đối với thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt phải được kiểm định và đăng ký theo quy định.

– Xây dựng đầy đủ phương án xử lý sự cố (nếu có).

– Phải có đầy đủ phương tiện chữa cháy theo quy định.

– Thực hiện đúng trình tự thi công theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top