Dạy học và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng chất lượng nhất tại TP HCM

Đến với Trung Tâm kiểm định an toàn thành phố để tham gia khóa dạy học và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thì các bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức về định giá và bóc tách khối lượng công trình xây dựng nhằm phục vụ quá trình thực hiện công việc một cách đơn giản và dễ dàng hơn. Vì vậy hãy tham gia ngay khóa học tại trung tâm chúng tôi nhé.

Dạy học và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng chất lượng nhất tại TP HCM

1. Đối tượng tham gia khóa dạy học và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

 • Các cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, là người nước ngoài đang có nguyện vọng và đủ điều kiện ở tại mục (4) của văn bản này.
 • Từng cá nhân là công chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước hành chính có liên quan tới quản lý chi phí mà đáp ứng đầy đủ điều kiện được nêu ở mục (4) để được cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư về định giá xây dựng và tư vấn của công nhân viên chức cần được tuân theo các quy tắc về pháp luật với công chức nhà nước.

2. Các nội dung khóa dạy học và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

 • Lập và thẩm tra tổng mức đầu tư.
 • Xem xét và đánh giá về hiệu quả trong từng dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Xác nhận những chỉ tiêu trong đơn giá xây dựng, định mức xây dựng, suất vốn đầu tư và chỉ số giá xây dựng.
 • Đo đạc bóc khối lượng trong xây dựng công trình.
 • Lập và thẩm tra công tác dự toán cho công trình xây dựng.
 • Xác nhận về giá cả trong gói thầu cùng với chi phí hợp đồng khi xây dựng.
 • Xem xét về chi phí khi xây dựng công trình.
 • Làm hồ sơ quyết toán và thanh toán cho hợp đồng công trình xây dựng.
 • Làm hồ sơ quyết toán và thanh toán cho vốn đầu tư công trình xây dựng.

3. Phạm vi hoạt động của kỹ sư định giá xây dựng

 • Từng cá thể đã có chứng chỉ đối với kỹ sư định giá xây dựng nằm ở hạng 1 thì có thể thực hiện hỗ trợ tư vấn một số việc quản lý chi phí dự án xây dựng tầm quốc gia ngoại trừ các công việc được quy định tại điểm 2.1, 2.2, 2.7 được quy định ở mục (2) của văn bản này thuộc dự án nhóm A.
 • Thực hiện tư vấn và giải đáp toàn bộ những công việc đối với vấn đề quản lý các chi phí cho các dự án thuộc nhóm B và C cùng những công trình xây dựng chỉ có yêu cầu về việc lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật.
 • Các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đối với kỹ sư định giá xây dựng nằm ở hạng 2 được làm công việc tư vấn một số công tác quản lý các chi phí của dự án quan trọng tầm quốc gia ngoại trừ những việc được quy định tại mục (2) điểm 2.1, 2.2, 2.7 của văn bản này nằm trong dự án của nhóm A, B.
 • Thực hiện giải đáp và tư vấn toàn bộ các công việc quản lý về chi phí cho những công trình cần lập báo cáo kỹ thuật – kinh tế và những dự án thuộc nhóm C.

4. Điều kiện để được học và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

4.1 Ngành kỹ sư định giá xây dựng nằm trong hạng 2

Đối với những người có chứng chỉ nghề ngành kỹ sư định giá trong xây dựng hạng 2 thì phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Được phép hành nghề, có đủ trình độ năng lực hành vi về dân sự, theo quy định tại cơ quan có thẩm quyền, không nằm trong trường hợp bị truy cứu về vấn đề hình sự cũng như chấp hành án phạt tù.
 • Đã có bằng tốt nghiệp thuộc trường cao đẳng trở lên và thuộc chuyên ngành cử nhân kinh doanh, kinh tế, kỹ thuật-kinh tế, kỹ thuật do các tổ chức hợp pháp từ Việt Nam hay nước ngoài cấp và được thực hiện công việc quản lý về chi phí.
 • Có giấy chứng nhận đã được đào tạo và bồi dưỡng các nghiệp vụ về định giá trong xây dựng theo quy định từ Bộ Xây dựng.
 • Đã được tham gia những hoạt động trong xây dựng kể từ lúc có bằng tốt nghiệp ít nhất là 5 năm. Nhưng với trường hợp đã có bằng tốt nghiệp về chuyên ngành kinh tế xây dựng và thời gian công tác xây dựng ít nhất là 3 năm.
 • Từng tham gia vào công tác ít nhất 5 năm về công việc tư vấn quản lý các chi phí đầu tư công trình xây dựng được quy định tại mục (2) văn bản này.

4.2. Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1

Những người được cấp chứng chỉ nghề về kỹ sư định giá xây dựng cho hạng 1 thì phải có đầy đủ điều kiện sau

 • Đã có chứng chỉ về kỹ sư định giá xây dựng ở hạng 2.
 • Kể từ lúc có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ở hạng 2 đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng 5 năm trở lên.
 • Từng tham gia vào khóa học đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn quản lý các chi phí, cơ chế cũng như chính sách đầu tư xây dựng.
 • Từng tham gia chủ trì công việc theo quy định ở mục (2) ít nhất là 5 công việc.

4.3. Nếu có người đề nghị cấp chứng chỉ nghề khi chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 mà mong muốn được cấp chứng chỉ hạng 1 thì người đã đề nghị cấp chứng chỉ nghề kỹ sư cần phải có tối thiểu là 10 năm liên tục tham gia vào hoạt động quản lý chi phí cũng như chủ trì thực hiện ít nhất là 5 công việc theo quy định ở mục (2) của văn bản này.

5. Thủ tục yêu cầu để cấp chứng chỉ của kỹ sư định giá xây dựng

5.1. Hồ sơ đề xuất để cấp chứng chỉ kỹ sư về định giá xây dựng hạng 2

 • Văn bản đề xuất để nâng hạng cho kỹ sư định giá xây dựng dựa theo Mẫu 01 KSĐGXD của văn bản này.
 • 2 ảnh thẻ 3×4 được chụp mới nhất trong vòng 6 tháng tính đến ngày yêu cầu được cấp chứng chỉ.
 • Bản sao chứng thực (hoặc có thể là bản gốc để đối chiếu với bản sao nếu có) của giấy chứng nhận đã qua đào tạo, văn bằng và chứng minh nhân nhân dân của người đã đề nghị cấp chứng chỉ.
 • Bản khai các kinh nghiệm chuyên môn công tác có liên quan tới hoạt động tư vấn và quản lý chi phí đầu tư các dự án xây dựng dựa vào văn bản có Mẫu 03 KSĐGXD, có xác minh từ cơ quan và tổ chức được trực tiếp quản lý hoặc từ chủ đầu tư.

5.2. Hồ sơ đề nghị được cấp chứng chỉ hạng 1 nếu chưa có chứng chỉ hạng 2

 • Giấy đề nghị nâng hạng của nghề kỹ sư định giá xây dựng dựa theo Mẫu 01 KSĐGXD của văn bản này.
 • 02 ảnh màu 3×4 được chụp mới nhất trong vòng 6 tháng tính đến ngày được cấp chứng chỉ.
 • Bản sao chứng thực (cũng có thể dùng bản gốc để đối chiếu với bản sao) của giấy chứng nhận đã qua đào tạo, văn bằng và chứng minh nhân nhân dân.
 • Bản khai các kinh nghiệm chuyên môn công tác hoạt động có liên quan tới vấn đề tư vấn quản lý các chi phí về đầu tư công trình xây dựng thông qua Mẫu 03 KSĐGXD của văn bản này, phải có xác nhận của tổ chức, cơ quan hoặc chủ đầu tư đã trực tiếp quản lý.

5.3. Văn bản yêu cầu nâng hạng từ hạng 2 lên hạng 1 cho chứng chỉ nghề kỹ sư định giá xây dựng

 • Giấy đề xuất nhằm mục đích nâng hạng của nghề kỹ sư định giá xây dựng căn cứ theo mẫu 02 KSĐGXD) ở văn bản này.
 • 02 ảnh màu 3×4 chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây.
 • Các bản sao của chứng chỉ nghề của kỹ sư thẩm định giá trong xây dựng thuộc hạng 2 (trừ các quy định ở mục 4.3 của văn bản này).
 • Xác nhận đã tham gia vào khóa học và đào tạo cũng như bồi dưỡng và nâng cao với nghiệp vụ quản lý những cơ chế của chính sách đối với đầu tư và xây dựng cũng như chi phí dự án.
 • Văn bản công khai những kinh nghiệm và chuyên môn trong công tác có liên quan tới hoạt động tư vấn về quản lý các chi phí cho đầu tư công trình xây dựng từ khi có được chứng chỉ nghề kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu (Mẫu 03 KSĐGXD) của văn bản này, có xác nhận của tổ chức trực tiếp quản lý, cơ quan, hoặc của chủ đầu tư.

Nếu như bạn có vướng mắc gì hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo địa chi ghi bên dưới nhé:

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THÀNH PHỐ
Địa chỉ 1: 31 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 2: 33 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 66802697 – 0899294317 (Mr TRUNG)
Website: https://antoanlatrenhet.com
Email: lienhe@antoanlatrenhet.com
Thời gian làm việc:

   • Thứ 2: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
   • Thứ 3: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
   • Thứ 4: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
   • Thứ 5: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
   • Thứ 6: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
   • Thứ 7: Sáng 08h:00 – 11h:30.
   • Chủ nhật: Nghỉ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top