Góc Kỹ Thuật

Đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành cầu trục – cổng trục – cần trục

Đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành cầu trục – cổng trục – cần trục

Lưu ý: Với những anh chị đã biết vận hành cầu trục muốn có chứng chỉ vận hành cầu trục thì chỉ cần đóng lệ phí thi, dĩ nhiên là rẻ hơn những học viên nào đăng ký học. Địa điểm đào tạo vận hành cầu trục, cổng trục, cần trục: – 172 Đường 19/5B, …

Đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành cầu trục – cổng trục – cần trục Xem thêm »

Hướng dẫn kiểm tra móc treo có mắt xoay

Hướng dẫn kiểm tra móc treo có mắt xoay, khuyên treo và trục

  Phải đo khoảng cách mở miệng của móc “t” qua khoảng cách nhỏ nhất của nó. Tương tự, phải đo khoảng cách giữa các điểm chuẩn đánh dấu “f” và so sánh với khoảng cách ban đầu. Việc mở rộng của miệng móc do mòn, biến dạng hoặc gỉ phải được ghi chép lại …

Hướng dẫn kiểm tra móc treo có mắt xoay, khuyên treo và trục Xem thêm »

an toàn thiết bị áp lực của hệ thống lạnh

Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị áp lực của hệ thống lạnh

Thử các bình chịu áp lực Các bình chịu áp lực phải được người có thẩm quyền đo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành phù hợp với quy chế, tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. Thiết bị an toàn và cách bố trí thiết bị an toàn cho bình áp lực …

Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị áp lực của hệ thống lạnh Xem thêm »

kiểm tra vật liệu hệ thống lạnh

Một số lưu ý đối với vật liệu chế tạo khi kiểm định hệ thống lạnh

Trong quá trình kiểm định an toàn hệ thống lạnh, chúng ta cần lưu ý đến vật liệu chế tạo của chúng thông qua hồ sơ kỹ thuật cũng như các biện pháp khác. Từ đó chúng ta có thể tính toán và đưa ra thông số làm việc an toàn cũng như quyết định …

Một số lưu ý đối với vật liệu chế tạo khi kiểm định hệ thống lạnh Xem thêm »

Scroll to Top