Kiểm định bình khí nén BM24 – 24 lít tại Tp.HCM

Quy trình kiểm định bình khí nén có tiêu chuẩn áp dụng : Theo QTKĐ:09-2014/BLĐTBXH và TCVN 8366:2010, TCVN 6155 – 6156/1996; 6008:1995.
– Loại, mã hiệu: BM24
– Áp suất thiết kế: 08,0 bar
– Số chế tạo: 2012 949
– Áp suất làm việc: 08,0 bar
– Năm chế tạo: 2012
– Dung tích: 24 Lít
– Nhà chế tạo: D & D
– Môi chất làm việc: Không khí
– Công dụng của bình: Chứa và cung cấp khí nén
– Nhiệt độ làm việc : 60 0C

Kiểm định bình khí nén BM24 - 24 lít tại Tp.HCM - hình 1 Kiểm định bình khí nén BM24 - 24 lít tại Tp.HCM - hình 2 Kiểm định bình khí nén BM24 - 24 lít tại Tp.HCM - hình 3

Kiểm định bình khí nén BM24 - 24 lít tại Tp.HCM - hình 4 Kiểm định bình khí nén BM24 - 24 lít tại Tp.HCM - hình 5 Kiểm định bình khí nén BM24 - 24 lít tại Tp.HCM - hình 6

Biên bản đã được thông qua: Ngày 29 tháng 07 năm 2014 Tại: địa chỉ lắp đặt của bình
Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top