Kiểm định cầu trục dầm đơn 2,8 tấn tại Bình Chánh – Tp.HCM

Thông số kỹ thuật cầu trục dầm đơn 2,8 tấn

– Mã hiệu: 2,8T x 4M
– Vận tốc nâng: 3,8 m/ph
– Số chế tạo: 3595603
– Vận tốc di chuyển xe con: 16,0 m/ph
– Năm sản xuất: Không rõ
– Vận tốc di chuyển thiết bị: 16,5 m/ph
– Nhà chế tạo: CTy TNHH NHỰA VINH LỢI
– Độ cao nâng móc    (chính/ phụ): 3,0 m
– Trọng tải thiết kế: 2,8 Tấn
– Khẩu độ/ Công xôn: 4,0 m
– Trọng tải làm việc: ≤ 2,8 Tấn
– Công dụng : Nâng chuyển hàng hóa, thiết bị.

Hình ảnh kiểm định cầu trục dầm đôi 2,8 tấn

kiểm định cầu trục dầm đơn 2,8 tấn tại Bình Chánh - Tp.HCM - hình 1 kiểm định cầu trục dầm đơn 2,8 tấn tại Bình Chánh - Tp.HCM - hình 3 kiểm định cầu trục dầm đơn 2,8 tấn tại Bình Chánh - Tp.HCM - hình 2

Cụm móc treo cầu trục dầm đơn 2,8 tấnkiểm định cầu trục dầm đơn 2,8 tấn tại Bình Chánh - Tp.HCM - hình 4 kiểm định cầu trục dầm đơn 2,8 tấn tại Bình Chánh - Tp.HCM - hình 5kiểm định cầu trục dầm đơn 2,8 tấn tại Bình Chánh - Tp.HCM - hình 6 kiểm định cầu trục dầm đơn 2,8 tấn tại Bình Chánh - Tp.HCM - hình 7
1. Thiết bị đã được kiểm định có kết quả: Đạt
Đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là: 2,8 Tấn.
2. Thiết bị đã được dán tem kiểm định số: 03004. Tại vị trí: thiết bị.
3. Các kiến nghị:
Tuân thủ đầy đủ các qui định của tiêu chuẩn TCVN 4244:2005 và các tiêu chuẩn hiện hành.
Thời gian thực hiện kiến nghị: Ngay sau khi kiểm định an toàn đạt yêu cầu.

Thời hạn kiểm định cầu trục dầm đôi 2,8 tấn

– Thời gian kiểm định lần sau: Ngày 25 tháng 08 năm 2016.
– Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định: Thiết bị làm việc với chu kỳ và tần suất cao.
–  Biên bản đã được thông qua: Ngày 25 tháng 08 năm 2014. Tại: Nơi đặt thiết bị.
– Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top