Kiểm định đầu dò mực nước – Ống thủy – Van giảm áp

KIỂM ĐỊNH ĐẦU DÒ

Đầu dò mực nước: Dùng để dò mực nước trong bình, qua đó đưa tín hiệu về bộ xử lý ở tủ điện.

Ví dụ ứng dụng trong nồi hấp y tế:

 • Đối với nồi hấp có tự động bơm nước: đầu dò mực nước đưa tín hiệu để tự động điều khiển bơm nước cấp vào bình sinh hơi.
 • Đối với nồi hấp không tự động cấp nước: đầu dò mực nước ngừng cung cấp điện cho điện trở và bảo chuông khi mực nước đến mức quy định (mực nước thấp nhạt).

KIỂM ĐỊNH ỐNGTHỦY

Dùng để kiểm tra mức môi chất bên trong bình theo nguyên tắc bình thông nhau.

Ví dụ ứng dụng:              

 • Đối với nồi hấp y tế ống thuỷ dùng để kiểm tra mức nước trong bình sinh hơi.
 • Đối với nồi hơi: ống thuỷ dùng để kiểm tra mức nước trong nồi hơi.
 • Đối với hệ thống lạnh: ống thuỷ dùng để kiểm tra mức môi chất lạnh bên trong bình chứa cao áp, bình chứa hạ áp,…

Có 2 loại ống thuỷ :

 • Ống thuỷ sáng : là ống thuỷ ta có thề quan sát được mức nước bên trong ống thuỷ bằng mắt.
 • Ống thuỷ tối : là ống thuỷ ta không thể quan sát được mức nước bên trong ống thuỷ bằng mắt, tuy nhiên ta có thể kiểm tra được mức nước bên trong ống thuỷ qua việc kiểm tra các van thăm dò mực nước trên ống thuỷ tối. ống thuỷ tối phải có ít nhất 3 van thăm dò mực nước ứng với 3mức nước : max, min, sự cố.

Ống thuỷ sáng có hai loại:

 • Ống thuỷ -sáng loại tròn: là ống thuỷ làm bằng ống thuỷ tinh tròn, loại này có ưu điểm là dễ quan sat mức nước bên trong, nhưng nhược điểm là độ bền kém, chỉ dùng cho những nồi hơi có áp suất làm việc nhỏ hơn 16 at.
 • ống thuỷ sáng loại dẹp: là ống thuỷ làm bằng íhiiỷ tính dày, chỉ quan sát mức nước bên trong theo 1 hướng nhất định. Loại này chịu được áp suất, cao, tuy nhiên khó quan sát mực nước bên trong hơn (so với-ống thuỷ sáng).

KIỂM ĐỊNH VAN GIẢM ÁP:

Dùng để giảm áp suất trong thiết bị chứa đến áp suất làm việc quy định và tự động duy trì áp suất đó trong suốt thời gian sử dụng.

Ví dụ ứng dụng:

 • Đối với bộ van giảm áp trên chai ôxy, axêtylen: dùng để giảm áp suất trong chai trước khi ra mỏ hàn.
 • Đối với van giảm áp ở đầu chai gas LPG: dùng để giảm áp suất của hơi gas LPG ra bếp sử dụng.
 • Đối với bình chứa khí nén: dùng để giảm áp suất trong bình cấp vào thiết bị sử dụng có áp suất thấp
 • hơn.
 • Đối với bộ van giảm áp trên đường ống cấp hơi vào các thiết bị trao đổi nhiệt: dùng để giảm và duy trì áp suất của hơi nước cấp vào thiết bị trao đổi nhiệí (như bình trao đổi nhiệt của máy nhuộm cao áp, nồi hấp, các lô sây trong các máy xeo giấy, …)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top