Kiểm định giếng thang – cửa cứu hộ – cửa sập kiểm tra

Kiểm tra bao che giếng thang

Giếng thang phải được bao che tách biệt bằng vách kín bao quanh, trần và sàn. Chỉ cho phép mở các lỗ, ô cửa sau đây:
a) ô cửa tầng;
b) ô cửa kiểm tra, cửa cứu hộ và lỗ cửa sập kiểm tra;
c) lỗ thoát khí và khói khi hoả hoạn;
d) lỗ thông gió;
e) lỗ thông giữa giếng với buồng máy hoặc buồng puli;
f) lỗ liên thông hai thang máy kề nhau (theo 4.5.1).
Trường hợp đặc biệt. Khi giếng thang không tham gia làm khoang ngăn lửa lan truyền, có thể cho phép giếng thang hở, nhưng phải bao che kín các phẩn sau:

  • Suốt chiều cao 3,5 m (phía cửa tầng) và 2,5 m (các phía khác) tính từ mặt sàn có người đứng;
  • Ở phía cửa tầng, từ 2,5 m trở lên có thể dùng lưới thép hoặc tấm đục lỗ để che chắn. Kích thước theo phương ngang và phuơng đúng của các mắt lưới hoặc lỗ đục không đuợc lớn hơn 0,06 m.
  • Ở phía không có cửa tầng, khi khoảng cách đến bộ phận chuyển động của thang máy lớn hơn 0,5 m, kích thuớc cần phải che kín có thể giảm bớt theo tỷ lệ với khoảng cách này: 2,5 m với khoảng cách 0,5 m; 1,1 m với khoảng cách 2 m.

–  Cửa kiểm tra, cửa cứu hộ và cửa sập kiểm tra
–  Chỉ làm các cửa kiểm tra, cửa cứu hộ và cửa sập kiểm tra ở giếng thang khi có yêu cầu đảm bảo an toàn cho người sử dụng hoặc do yêu cầu của công tác bảo trì, bảo dưỡng thang.
– Cửa kiểm tra phải có chiểu cao nhỏ nhất 1,40 m và chiều rộng nhỏ nhất 0,60 m.
– Cửa cứu hộ phải có chiều cao nhỏ nhất 1,80 m và chiều rộng nhỏ nhất 0,35 m.
– Cửa sập kiểm tra phải có chiều cao lớn nhất 0,50 m và chiều rộng lớn nhất 0,50 m.
– Khi khoảng cách giữa hai ngưỡng cửa tầng kế tiếp nhau vượt quá 11 m thì phải bố trí các cửa cứu hộ để khoảng cách giữa các ngưỡng cửa khổng vượt quá 11 m. Yêu cầu này không áp dụng đối với trường hợp các cabin kề nhau, mà ở mỗi cabin đều có một cửa cứu hộ như quy định trong 7.6.2.

Kiểm định giếng thang

Các cửa kiểm tra, của cứu hộ và cửa sập kiểm tra phải thoả mãn các yêu cầu sau đây:

a) phải mở ra ngoài, không được mở vào trong giếng thang;
b) phải lắp khoá mở bằng chìa, nhưng có thể đóng và khoá tự động không cần chìa;
c) cửa kiểm tra và cửa cứu hộ phải mở được mà không cần chìa từ trong giếng thang;
đ) cửa phải kín và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về độ bền cơ học và an toàn cháy như cửa tầng.
Thang máy phải thiết kế sao cho việc vận hành chỉ được thực hiện khi tất cả các cửa đều đóng. Phải sử dụng các thiết bị điện an toàn phù hợp 11.7.2.
Khi thực hiện thao tác kiểm định thang máy, có thể cho phép thang máy vận hành với một cửa sập kiểm tra để mở, nếu thang máy được vận hành bằng cách ấn nút liên tục để vô hiệu hoá thiết bị điện an toàn kiểm soát đóng cửa. Nút bấm phải lắp phía trong giếng thang, gần cửa sập.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top