Kiểm định hệ thống lạnh Hitachi – 15Hp tại Tp.HCM

Thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh Hitachi – 15Hp

– Loại, mã hiệu    : 1502FSVW6 – F
– Năm chế tạo    : 04/2010
– Nhà chế tạo    : HITACHI – JAPAN
– Số chế tạo    : C2S31409
– Áp suất làm việc lớn nhất (kG/cm2) :
+ Phía cao áp            : 23 kG/cm2
+ Phía trung gian :   /
+ Phía hạ áp : 14 kG/cm2
– Môi chất làm việc: R22
– Năng suất lạnh: 15 HP
– Công dụng : Cung cấp hơi lạnh phục vụ bảo quản thực phẩm.
– Chế độ kiểm định: Lần đầu

NỘI  DUNG KIỂM ĐỊNH:

1/Hồ sơ :
Nhận xét : Các hồ sơ (được lập mới) sau đây có nội dung đầy đủ, chính xác, phù hợp với tiêu chuẩn và thực tế thiết bị.
1. Lý lịch các bình áp lực.
2. Biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định.
3. Hồ sơ quản lý, vận hành, bảo dưỡng.
2/- Kiểm tra:
2.1/ Các thiết bị liên quan :
+ Khoảng cách: Đảm bảo cho vận hành.
+ Chiếu sáng vận hành: Đạt yêu cầu.
+ Bảo ôn: Đạt yêu cầu.
+ Cầu thang, sàn thao tác: Đạt yêu cầu.
+ Thông gió: Đạt yêu cầu.
+ Trang thiết bị bảo hộ phòng chống ngạt và quy trình xử lý sự cố: Đạt yêu cầu.
+ Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động: Hoạt động bình thường khi kiểm tra.
Đánh giá kết quả : đạt
– Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8366:2010, TCVN 6155 – 6156/1996; 6104/1996, 6008:1995.
– Quy trình kiểm định: QTKĐ 05 – 2008/BLĐTBXH.

Hình ảnh kiểm định hệ thống lạnh Hitachi – 15Hp

Kiểm định hệ thống lạnh Hitachi - 15Hp - hình 1 Kiểm định hệ thống lạnh Hitachi - 15Hp - hình 2 Kiểm định hệ thống lạnh Hitachi - 15Hp - hình 3

Kiểm định hệ thống lạnh Hitachi - 15Hp - hình 4 Kiểm định hệ thống lạnh Hitachi - 15Hp - hình 5Kiểm định hệ thống lạnh Hitachi - 15Hp - hình 4

Kiểm định hệ thống lạnh Hitachi - 15Hp - hình 5

Kiểm định hệ thống lạnh Hitachi - 15Hp - hình 6

Kiểm định hệ thống lạnh Hitachi - 15Hp - hình 7

Video kiểm định hệ thống lạnh Hitachi – 15Hp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top