Kiểm định La lăng xích điện 2,8 tấn tại Bình Dương

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng : Theo QTKĐ:01-2014/BLĐTBXH, TCVN 4244 – 2005

 • Mã hiệu: 2,8T x 21M
 • Vận tốc nâng: 7,5 m/ph
 • Số chế tạo: B1027
 • Vận tốc di chuyển xe con : 16,0 m/ph
 • Năm sản xuất : 2010
 • Vận tốc di chuyển thiết bị : 12,5 m/ph
 • Nhà chế tạo : LH – JAPAN
 • Độ cao nâng móc (chính/ phụ): 6,5 m
 • Trọng tải thiết kế : 2,8 Tấn
 • Khẩu độ/ Công xôn : 21,0 m
 • Trọng tải làm việc : ≤ 2,8 Tấn
 • Công dụng : Nâng chuyển hàng hóa, thiết bị.

Kiểm định La lăng xích điện 2,8 tấn tại Bình Dương - hình 1 Kiểm định La lăng xích điện 2,8 tấn tại Bình Dương - hình 2 Kiểm định La lăng xích điện 2,8 tấn tại Bình Dương - hình 3

Các kiến nghị:

 1. Tuân thủ đầy đủ các qui định của tiêu chuẩn TCVN 4244:2005 và các tiêu chuẩn hiện hành.
 2. Thời gian thực hiện kiến nghị: Ngay sau khi kiểm định an toàn đạt yêu cầu.
 3. Biên bản đã được thông qua: Ngày 20 tháng 05 năm 2014. Tại: Nơi đặt thiết bị.
 4. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
 5. Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top