Kiểm định nồi hơi công suất 3000kg/h ở Đức Hòa – Long An

Đây là những hình ảnh trong quy trình kiểm định nồi hơi công suất 3000 kg/h tại Đức Hòa – Long An vào năm 2014 tại công ty Phúc Tiến.

Thông số kỹ thuật của nồi hơi 3000 kg/h

– Loại, mã hiệu : CN – 3000NT
– Số chế tạo : 160110
– Năm chế tạo : 01/2010
– Nhà chế tạo : Cty TNHH TM-SX Cơ Nhiệt Hồng Lực
– Nhiệt độ thiết kế hơi bão hoà: 183 0C.
– Công dụng : Sản xuất hơi nước bão hoà phục vụ sản xuất.
– Áp suất thiết kế : 10,0 kG/cm2
– Áp suất làm việc : ≤ 09,0 kG/cm2
– Công suất : 3000 kg/h
– Nhiên liệu sử dụng : dầu Diesel, FO.
– Nhiệt độ thiết kế hơi quá nhiệt: / 0C

Kiểm định nồi hơi công suất 3000kg/h tại Đức Hòa - Long An - hình 1 Kiểm định nồi hơi công suất 3000kg/h tại Đức Hòa - Long An - hình 2 Kiểm định nồi hơi công suất 3000kg/h tại Đức Hòa - Long An - hình 3

Kiểm định nồi hơi công suất 3000kg/h tại Đức Hòa - Long An - hình 4 Kiểm định nồi hơi công suất 3000kg/h tại Đức Hòa - Long An - hình 5

Kiểm định nồi hơi công suất 3000kg/h tại Đức Hòa - Long An - hình 6 Kiểm định nồi hơi công suất 3000kg/h tại Đức Hòa - Long An - hình 7Kiểm định nồi hơi công suất 3000kg/h tại Đức Hòa - Long An - hình 8 Kiểm định nồi hơi công suất 3000kg/h tại Đức Hòa - Long An - hình 9 Kiểm định nồi hơi công suất 3000kg/h tại Đức Hòa - Long An - hình 10

1. Nồi hơi được kiểm định có kết quả: Đạt
2. Thiết bị đã được dán tem kiểm định số: 03010. Tại vị trí: Thân nồi hơi.
3. Áp suất làm việc cho phép: ≤ 09,0 kG/cm2.
4. Nhiệt độ làm việc hơi bão hoà: ≤ 1780C

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top