Kiểm định nồi hơi dùng điện công suất 28kg/h tại KCN Tân Bình

Thông số kỹ thuật của nồi hơi đun điện công suất 28kg/h

– Loại, mã hiệu   : CH – BE 30

– Áp suất thiết kế: 07,0 kG/cm2

– Số chế tạo: 784

– Áp suất làm việc: ≤ 05,0 kG/cm2

– Năm chế tạo: 2014

– Công suất: 28 kg/h

– Nhà chế tạo: CTY TNHH MTV CK LH LONG HÙNG

– Nhiên liệu sử dụng: Điện năng

– Nhiệt độ thiết kế hơi bão hoà: 170 0C.

– Nhiệt độ thiết kế hơi quá nhiệt: / 0C

– Công dụng : Sản xuất hơi nước bão hoà phục vụ sản xuất.

Kiểm định nồi hơi dùng điện công suất 28kg/h-hình 1 Kiểm định nồi hơi dùng điện công suất 28kg/h-hình 2 Kiểm định nồi hơi dùng điện công suất 28kg/h-hình 3 Kiểm định nồi hơi dùng điện công suất 28kg/h-hình 4 Kiểm định nồi hơi dùng điện công suất 28kg/h-hình 5 Kiểm định nồi hơi dùng điện công suất 28kg/h-hình 6

1. Nồi hơi được kiểm định có kết quả: Đạt
2. Thiết bị đã được dán tem kiểm định số: 02880. Tại vị trí: Thân nồi hơi.
3. Áp suất làm việc cho phép: ≤ 05,0 kG/cm2.
4. Nhiệt độ làm việc hơi bão hoà: ≤ 1700C

Thời gian kiểm định lần sau: Ngày 14 tháng 08 năm 2016.
Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định nồi hơi (nếu có): Không có.
Biên bản đã được thông qua: Ngày 14 tháng 08 năm 2014 Tại: Nơi đặt nồi hơi.
Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top