Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ thang máy

E.1 Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ

Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ thang máy không nghiêm ngặt hơn như những yêu cầu đối với kiểm tra và thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
Các thử nghiệm định kỳ này, qua các lần thực hiện, không được gây mòn quá mức hoặc gây ứng suất có thể làm giảm độ an toàn của thang máy. Trong một số trường hợp, các thành phần như bộ hãm an toàn và giảm chấn cũng được thử nghiệm. Nếu các thử nghiệm này được tiến hành, chúng phải thực hiện với cabin không tải và vận tốc giảm so với định mức. Người được chỉ định thực hiện các thử nghiệm định kỳ này cần đảm bảo rằng các bộ phận (không hoạt động thường xuyên) vẫn còn trong tình trạng hoạt động.
Bản sao biên bản kiểm định được đính kèm vào hồ sơ đăng ký.

kiểm tra định kỳ thang máy

E.2 Kiểm tra và thử nghiệm sau sửa chữa lớn hoặc sự cố tai nạn

Các sửa chữa quan trọng và sự cố tai nạn phải được lưu vào phần hồ sơ kỹ thuật cùa đăng ký.
Cụ thể, những sửa đổi sau đây được xem là sửa chữa lớn:
a) thay đổi:
1) vận tốc định mức;
2) tải định mức;
3) khối lượng cabin;
4) hành trình;
b) thay thế hoặc sửa đổi:
1) chủng loại khóa cửa (việc thay thế khóa cửa cùng loại không được coi là sửa chữa lớn);
2) hệ thống điều khiển;
3) ray dẫn hướng hoặc chủng loại ray dẫn hướng;
4) loại cửa (hoặc tăng thêm cửa tầng và cửa cabin);
5) máy dẫn động hoặc puli ma sát;
6) bộ khống chế vượt tốc;
7) Bộ khống chế vận tốc cabin theo chiều lên;
8) giảm chấn;
9) bộ hãm an toàn;
10) thiết bị cơ khí chống cabin di chuyển (5.5.3.1)
11) thiết bị cơ khí để dừng cabin (5.5.4.1);
12) sàn thao tác;
13) thiết bị cơ khí dùng chặn cabin hoặc các bến đỗ di động (5.5.5.1);
14) các thiết bị phục vụ cứu hộ và kiểm tra (5.7).
Các tài liệu và những thông tin phải đệ trình lên người hoặc cơ quan có trách nhiệm. Đối với các thử nghiệm sau sửa chữa lớn hoặc sau sự cố tai nạn.
Người hoặc cơ quan có trách nhiệm này sẽ quyết định các bộ phận đã sửa chữa hoặc thay thế nào cần phải tiến hành thử nghiệm.
Các thử nghiệm này càn tuân thủ theo các yêu cầu như đối với các bộ phận nguyên bản trước khi đưa vào sử dụng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top