Lớp đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu nâng cao uy tín

Tham gia lớp đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu nâng cao của Trung Tâm kiểm định an toàn thành phố chúng tôi rất uy tín để bổ sung thêm những hiểu biết về nghị định mới nhất, của văn bản pháp luật cập nhật mới liên quan tới công tác đấu thầu.

 • Các khóa học về cấp chứng chỉ đấu thầu.
 • Các khóa học về đấu thầu thông qua mạng.
 • Từng dịch vụ được công khai tin tức năng lực thực hiện xây dựng.

Lớp đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu nâng cao uy tín

1. Mục đích cho lớp học cấp chứng chỉ hành nghề thầu nâng cao

Lớp học đấu thầu nâng cao được cấp chứng chỉ của khóa học đấu thầu nâng cao sẽ có thể nâng cao được chuyên môn, trình độ, tiếp thu được các văn bản của pháp luật mới nhất về việc đấu thầu, cũng như bổ sung các kiến thức từ nội dung của Luật Đấu thầu (số 61/2005/QH11) cùng với Luật sửa đổi, nên thêm vào một số điều luật được liên quan với đầu tư, xây dựng, điều mới nhất của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP trong việc chỉ dẫn cách chọn nhà thầu cũng như luật về đấu thầu đã được ban hành vào ngày 16/10/2009, sửa đổi Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/09/2012, cần bổ sung thêm một vài điều trong Nghị định số 85/2009/NĐ-CP được ban hành vào ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu cũng như cách lựa chọn nhà thầu cho xây dựng thông qua Luật xây dựng. Dưới đây sẽ giới thiệu nội dung trong sửa đổi cơ bản tại Luật đấu thầu số 43/2013 mới nhất:

 • Quản lý công tác đấu thầu.
 • Sơ tuyển nhà thầu, Kế hoạch cho đấu thầu, Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế đối với các gói thầu về dịch vụ mua sắm hàng hóa, tư vấn, xây lắp, các hình thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu.
 • Phân cấp phụ trách thẩm định và phê duyệt trong đấu thầu.

2. Những nội dung để phục vụ cho quá trình giảng dạy về khóa học đấu thầu nâng cao

Chủ đề 1: Tính hệ thống trong các văn bản quy tắc, quy chuẩn về pháp luật trong đấu thầu

Chủ đề 2: Kế hoạch về đấu thầu

Chủ đề 3: Cách chọn chủ đầu từ gói thấu được tư vấn

 • Đấu thầu hạn chế và Đấu thầu rộng rãi (chủ thầu là các tổ chức và cá nhân).
 • Chọn trực tiếp nhà thầu.
 • Tự mình chọn thầu.
 • Lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu.
 • Xem xét và đánh giá các hồ sơ quan tâm và hồ sơ dự thầu.
 • Đánh giá và xem xétđối với hồ sơ lý lịch cá nhân trong quá trình tư vấn.
 • Đánh giá và xem xét các hồ sơ về đề xuất các gói thầu tiến hành chỉ định thầu và tự thực hiện.
 • Kiểm tra kết quả của việc lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu, đấu thầu rộng rãi, tự thực hiện, đấu thầu hạn chế).
 • Xử lý các tình huống liên quan tới gói thầu dịch vụ về tư vấn.

Chủ đề 4: Cách chọn các nhà thầu cùng các gói thầu trong mua sắm hàng hóa

 • Đấu thầu hạn chế và đấu thầu rộng rãi (sơ tuyển thầu và tổ chức đấu thầu).
 • Chào hàng cạnh tranh.
 • Trực tiếp mua sắm.
 • Chọn trực tiếp nhà thầu.
 • Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời quan tâm và hồ sơ yêu cầu.
 • Xem xét và đánh giá các hồ sơ dự tuyển và hồ sơ dự thầu.
 • Xem xét và đánh giácác hồ sơ về đề xuất các gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu.
 • Kiểm tra về kết quả trong hoạt động chọn thầu (đấu thầu hạn chế, tự thực hiện, đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu).
 • Xử lý những trường hợp liên quan tới gói thầu mua sắm hàng hóa .

Chủ đề 5: Cách chọn chủ đầu từ gói thấu xây lắp

 • Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế (tổ chức đấu thầu sau đó sơ tuyển nhà thầu) .
 • Chỉ định nhà thầu.
 • Tự mình chọn thầu.
 • Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển và hồ sơ yêu cầu.
 • Đánh giá và xem xét các hồ sơ dự thầu và hồ sơ sơ tuyển.
 • Xem xét và đánh giácác hồ sơ về đề xuất các gói thầu tự thực hiện và chỉ định thầu..
 • Thẩm định về kết quả trong hoạt động chọn thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện).
 • Xử lý các trường hợp có liên quan tới những gói thầu về xây lắp.

3. Giáo viên cho khóa học đào tạo đấu thầu nâng cao, được cấp cho chứng chỉ nghề đấu thầu nâng cao.

Giảng viên lớp học về đấu thầu nâng cao sẽ là các Tiến sĩ, Giáo sư đã có kinh nghiệm trong thực tế trong Bộ kế hoạch quản lý và đầu tư trực tiếp tham gia vào công việc giảng dạy.

4. Chứng chỉ nghê với ngành đấu thầu nâng cao

Ngau sau khi hoàn tất về khóa học đấu thầu nâng cao, mỗi học viên sẽ được cấp chứng chỉ về đấu thầu nâng cao theo đúng các quy định. Chứng chỉ hành nghềsẽ có giá trị ở trên toàn quốc và không thời hạn. Nhằm mục tiêu giúp đỡ để cho học viên có thể hoàn tất các tài liệu cần thiết trong lúc tham gia đấu thầu và để làm căn cứ cho việc xin cấp chứng chỉ nghề đấu thầu từ Bộ kế hoạch đầu tư.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức lớp học cho đấu thầu nâng cao, cấp chứng chỉ đấu thầu nâng cao.

Nơi tiếp nhận và phát hồ sơ:

 • Tiếp nhận các hồ sơ đào tạo tại:

Thời gian cho khóa học: học liên tục 40 tiết.

 • Lớp ngày: Sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 14h- 17h (học trong 04 ngày).
 • Lớp buổi tối: học từ 18h-21h (học trong thời gian).
 • Hoặc sẽ học vào 2 ngày cuối tuần T7,CN liên tục trong vòng 2 tuần).

6. Hồ sơ đăng ký và học phí cho lớp học về đấu thầu nâng cao, được cấp chứng chỉ về đấu thầu nâng cao.

Hồ sơ, thủ tục: 2 ảnh 3×4 và 1 chứng minh thư photo công chứng.

Học phí:

Hình thức đăng ký:

(Đã bao các gồm tài liệu toàn khóa học và phí cấp chứng chỉ).

 • Đăng ký tham gia khóa học chứng chỉ về đấu thầu nâng cao bằng cách gọi trực tiếp qua điện thoại.
 • Cũng có thể tham gia đăng ký khóa học thông qua email.
 • Qua Facebook và Zalo.

Lưu ý:

 • Trợ giúp giải đáp thắc mắc hoàn thiện thủ tục đấu thầu miến phí hoàn toàn 24/7.
 • Trợ giúp giải đáp thắc mắc đối với các văn bản pháp luật cập nhật mới nhất.
 • Hỗ trợ tư vấn và giải đáp hoàn toàn miễn phí về Quản lý dự án, Thanh quyết toán và hoạt động đấu thầu công trình,…
 • Tư vấn để thực hiện chứng chỉ nghề khảo sát, thiết kế, giám sát, môi giới bất động sản, kỹ sư định giá,…
 • Ưu đãi rất lớn cho các học viên đi đăng ký sớm, giảm 10-20% học phí đối với học viên đăng ký học theo nhóm.
 • Chấp nhận liệt kê và công khai năng lực trong hoạt động về xây dựng khi các tổ chức và cá nhân lên treeb Website Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ xây dựng nhanh nhất toàn quốc (Yêu cầu đối với những hồ sơ đã tham gia vào thầu).

Mọi thắc mắc cần tư vấn miễn phí cho lớp học đấu thầu, về đấu thầu nâng cao, cấp chứng nhận hành nghề thầu nâng cao, giấy tờ mời thầu, thủ tục cho việc tham dự thầu, chứng chỉ nghề, thủ tục công khai năng lực quá trình xây dựng hãy liên hệ với chúng tôi ngay:

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THÀNH PHỐ
Địa chỉ 1: 31 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 2: 33 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 66802697 – 0899294317 (Mr TRUNG)
Website: https://antoanlatrenhet.com
Email: lienhe@antoanlatrenhet.com
Thời gian làm việc:

   • Thứ 2: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
   • Thứ 3: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
   • Thứ 4: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
   • Thứ 5: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
   • Thứ 6: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
   • Thứ 7: Sáng 08h:00 – 11h:30.
   • Chủ nhật: Nghỉ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top