Một số lưu ý đối với vật liệu chế tạo khi kiểm định hệ thống lạnh

Trong quá trình kiểm định an toàn hệ thống lạnh, chúng ta cần lưu ý đến vật liệu chế tạo của chúng thông qua hồ sơ kỹ thuật cũng như các biện pháp khác. Từ đó chúng ta có thể tính toán và đưa ra thông số làm việc an toàn cũng như quyết định thời hạn kiểm định.

kiểm tra vật liệu hệ thống lạnh

Vật liệu dùng để chế tạo máy và thiết bị lạnh

Khi lựa chọn vật liệu chế tạo máy và thiết bị lạnh cũng như lựa chọn phương pháp hàn (hàn điện, hàn xì, hàn chảy…) cần chú ý để các vật liệu này chịu được ứng suất nhiệt, cơ và hoá.

Các vật liệu lựa chọn cũng phải trơ hoá học với ga lạnh sử dụng, trơ với hỗn hợp dầu và ga lạnh cũng như các tạp chất còn sót lại trong hệ thống lạnh (ẩm, chất bẩn) các tạp chất sinh ra sau các phản ứng (ga, dầu, ẩm chất bẩn -> axit), trơ với chất tải lạnh, tải nhiệt nếu có. Đặc biệt đối với các bình chịu áp lực phải có các yêu cầu riêng (xem 4.2.3).

Kim loại đen

a) Các vật liệu sắt rèn và gang đúc có thể sử đung trong vòng tuần hoàn ga lạnh cũng nhu vòng tuần hoàn chất tải nhiệt và tải lạnh.

b) Thép, thép đúc, thép cacbon và thép hợp kim thấp có thể sử dụng chế tạo tất cả các chi tiết tiếp xúc với vòng tuần hoàn môi chất lạnh và chất tải lạnh ở nhiệt độ thấp. Có thể sử dụng thép chế tạo các thiết bị chịu lực đặc biệt khi xác định được đủ độ dày và tính chất mối hàn.

c) Thép hợp kim cao có thể được sử dụng cho nhiệt độ thấp, áp suất cao và có nguy cơ ăn mòn cao. Phải chú ý đến độ bền cơ học và tính hàn tốt của vật liệu đối với các trường hợp ứng dụng đặc biệt.

Kim loại màu và hợp kim màu

Đồng và các hợp kim của đồng

a) Đồng dùng cho hệ thống lạnh (tiếp xúc trực tiếp vòi ga lạnh) phải là loại không bị ôxi hoá.

b) Không được dùng đồng và các hợp kim đổng cho máy và thiết bị sử dụng amoniăc và metylformat trừ khi đã tạo được sự tương thích và đã qua thử nghiệm.

Nhôm và hợp kim nhôm

Không được dùng nhôm và hợp kim nhôm cho ga lạnh metylclorua. Nếu sử dụng chí) các ga lạnh hoặc chất tải lạnh, tải nhiệt khác thì phải thử nghiệm để khẳng định được tính tương thích của chúng.

Một số kim loại và hợp kim khác

Magiê nói chung không được sủ dụng, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt với hợp kim có hàm lượng magiê thấp nhưng truóc đó vẫn phải thử nghiệm cẩn thận tính tương hợp của chúng.

Kẽm không được sử dụng cho ga lạnh amôniãc và metyl clorua.

Chì không sử dụng cho các ga lạnh freon chứa flo.

Thiếc và hợp kim thiếc chì bị các ga lạnh hydrocacbonflo ăn mòn. Không nên sử dụng chúng cho nhiệt độ dưới -10°c.

Các hợp kim hàn XI và hàn chảy như các hợp kim chứa kẽm không tương hợp với một số ga lạnh nhất dinh, tuy nhiên có thể tham khảo ý kiến của nhà chể tạo vể sự ứng dụng an toàn của các hợp chất đó.

Các hợp kim hàn chảy có chứa thiếc có thể sử dụng cho các chi tiết chịu lực cơ học nhỏ nhưng không nên dùng cho nhiệt độ dưới -10°c

Các hợp kim hàn xì có thể sử dụng cho các mối hàn chịu lực cao và nhiệt độ làm việc thấp. Các hợp kim hàn xì cũng nên được thử nghiệm trước về sự tương hợp với ga lạnh.

Vật liệu phi kim loại

a) Vật liệu phi kim loại thường dùng để làm đệm kín cho các mối nối và các vòng đệm kín trong các phụ kiện. Các vật liệu này cần phải chịu được áp suất, nhiệt độ làm việc cũng như phải tương thích với loại ga lạnh sừ dụng. Không cho phép có sự ăn mòn, trương phồng dẫn tới rò rỉ ga lạnh, chất tải lạnh, tải nhiệt và các nguy hiểm khác.

b) Kính có thể được sử dụng làm mắt ga, mắt dầu, kính quan sát trong máy, thiết bị và đường ống dẫn ga, dẫn chất tải nhiệt và tải lạnh.

c) Chất dẻo có thể được sử dụng khi chúng đáp ứng được các yêu cầu về độ bền cơ học, ứng suất nhiệt, cơ và hoá học theo thời gian và không gây ra nguy hiểm vể cháy.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top