Những vấn đề lưu ý đối với phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy
Hoả hoạn trên công trường có thể xảy ra khi lạm dụng các chất khí nén và các chất lỏng dẽ phát cháy, khi đốt vật liệu phế thải, các vỏ bào gỗ và các vật liệu nhựa ceỉulô, và do thiếu hiểu biết về những chất dễ cháy như một số ỉoại keo dán hoặc vật liệu phủ sàn và tưòng.
Cho dừ vụ cháy lớn hay nhỏ xảy ra, điều quan trọng là mỗi một người phải được nhận thức một cách rõ ràng vai trò và trách nhiệm của mình. Mọi người trên công trường phải ý thức được sự rủi ro và biết cách giữ gìn đề phòng hoả hoạn đổng thời phải nắm vững những hành động cần thiết khi đám cháy phát sinh.
Nếu xảy ra hoả hoạn, hãy cử ngay người gọi cứu hoả. Nếu hoả hoạn sinh ra trong môi trưòng kín hay không gian hạn hẹp và có quá nhiều khói thì không nên cố sức dập tắt ngọn lửa. Trong trường hợp đó, hãy cố tìm cách thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt.
Trang bị các chủng loại bình cứu hoả phù hợp trên công trường để sử dụng khi có hoả hoạn.

 

Mối người trên công trường phải được huấn luyện để:

  • Biết cách báo động;
  • Biết nơi để trang thiết bị chữa cháy và biết cách chọn đúng loại bình cứu hoả cho từng kiểu đám cháy;
  • Thông thạo các lối thoát hiểm khi có hoả hoạn hoặc các tình huống khẩn cấp khác. Nhũng đường này phải thông suốt, không có chướng ngại vật.

Những điểm cần nhớ

  • Đảm bảo tất cả các đèn và nguồn nhiệt phải được dập tắt khi hết giờ làm việc.
  • Rác là những vật dễ bắt lửa. Hãy giữ noi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp, không để bất cứ ỉoại rác nào lưu cữu.
  • Thông thuộc hai đường thoát hiểm khỏi công trưòmg.

Thảo luận

  • Bạn đă bao giờ trải qua đám cháy nào trên công trường chưa? Nguyên nhân những đám cháy đó là gì?
  • Những đám cháy đó có được dập tắt nhanh chóng không? Nếu không thì vì sao?

Kiểu bình cứu hoả xách tay

Tác dụng

Sử dụng và cấm sử dụng

Nước nén

Lâm nguội các loại nhiên liệu một cách nhanh chống – cho những vậỉ liệu thống thường và dễ cháy. Các chất dẫn điện: Tuyệỉ đối khổng dùng để dập tắt các đâm cháy cố dòng điện đang chạy vả đám cháy có xăng dẩu.

Khí cacbonic

Loại bỏ khí ổxy khỏi đám cháy. Thay chỗ cho khí oxy trong đám chấy khi sử dụng trong khổng gian hạn hẹp.Ngăn chặn lửa tái phát khi một số chất lỏng như nhựa đường bị quá nóng.

Bột hoá chất khô

Ngăn chặn quá trình cháy. Dùng trong những nơi khống gian hạn hẹp sẽ làm giảm tắm nhỉn.Dùng cho cả những vật liệu khổng dẫn điện vả thiết bị đang có điện.Ngăn chặn đám cháy tái phát do chất lỏng quá nống.

Bọt

Loại bỏ khí oxy, làm nguội có chừng mực. Phủ kín các chất lỏng dễ cháy.

Chất dẫn điện: không sử dụng đối với những ỉhiết bị đang có điện.Ngăn ngừa đám cháy tái phát một cách hiệu quả hơn so với loại khí C02 và bột hoá chất khô; phù hợp hơn đối với những đám cháy từ các chất lỏng như nhựa đường đang sổi và xăng dẳu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top