Chia sẻ tài khoản Netflix Premium Free 2021 Tháng 10 11 12 (Miễn Phí)

Chia sẻ (Share) 03 tài khoản Netflix tháng 10 11 12/2021 miễn phí free 100%, cam kết tài khoản sống đến hết tháng 10 11 và 12 để anh em sử dụng thoải mái. Và đây là tài khoản dùng chung bằng Addon Cookie Editor nên các bạn xem 2 video sau để biết cách đăng nhập tài khoản nhé.

Video hướng dẫn đăng nhập tài khoản bằng Cookie trên máy tính

Bước 1: Cài đặt Addon Cookie editor

Bước 2: Lấy Cookie để đăng nhập: Cookie tài khoản 1Cookie tài khoản 2Cookie tài khoản 3

Cách đăng nhập tài khoản bằng cookie trên điện thoại Android:

Bước 1: Cài đặt App kiwi browser

Bước 1: Cài đặt Addon Cookie editor

Bước 2: Chọn 1 trong 3 Cookie sau để đăng nhập: Cookie tài khoản 1Cookie tài khoản 2Cookie tài khoản 3

ID: 2040

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top