Chia sẻ tài khoản Netflix Premium Free 2021 Tháng 9 (Miễn Phí)

Chia sẻ (Share) 03 tài khoản Netflix tháng 9/2021 miễn phí free 100%, cam kết tài khoản sống đến hết tháng 9 để anh em sử dụng thoải mái. Và đây là tài khoản dùng chung bằng Addon Cookie Editor nên các bạn xem 2 video sau để biết cách đăng nhập tài khoản nhé.

Video hướng dẫn đăng nhập tài khoản bằng Cookie trên máy tính

Bước 1: Cài đặt Addon Cookie editor

Bước 2: Lấy Cookie để đăng nhập: Cookie tài khoản 1Cookie tài khoản 2Cookie tài khoản 3

Cách đăng nhập tài khoản bằng cookie trên điện thoại Android:

Bước 1: Cài đặt App kiwi browser

Bước 1: Cài đặt Addon Cookie editor

Bước 2: Chọn 1 trong 3 Cookie sau để đăng nhập: Cookie tài khoản 1Cookie tài khoản 2Cookie tài khoản 3

ID: 2040