kiểm định thiết bị nâng

Kiểm định thiết bị nâng hạ là một trong những thiết bị mà chúng tôi thường xuyên thực hiện với chi phí và thời hạn theo các quy định hiện hành. Chúng tôi hoạt động với đội ngũ kiểm định viên nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thiết bị nâng như: xe nâng, cầu trục, cổng trục, palang… Hãy liên hệ với chúng tôi để thực hiện kiểm định an toàn thiết bị nâng với quy trình và mẫu biên bản do cục an toàn lao động ban hành nhé.

Scroll to Top